Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

2777 c402 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaKobajashi Kobajashi
5334 825b 500
Reposted fromGIFer GIFer viaKobajashi Kobajashi
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapurplecarbonate purplecarbonate
Reposted fromDennkost Dennkost viaKobajashi Kobajashi
The Dunwich Horror By Jeremy Wilson
Reposted fromDennkost Dennkost viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Reposted fromliteon44 liteon44 viaKobajashi Kobajashi
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
2677 e662 500
Reposted from2017 2017 viakokoloko kokoloko
Reposted fromgruetze gruetze viakokoloko kokoloko
2261 256b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaJessSilente JessSilente
6835 2fb1

Dean Martin and Audrey Hepburn share a laugh on the set of Sabrina, 1954.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaJessSilente JessSilente
Nicole Merry by Rankin for Dazed & Confused, 1996
Reposted fromyouthless youthless viaJessSilente JessSilente
3686 f1a0 500
Reposted frommakle makle viasunako sunako
4519 5a62 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viabisia bisia
6860 9502
Reposted fromKushGroove KushGroove viaJessSilente JessSilente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl